Ελληνικό Γυμνάσιο- Λύκειο Ντύσσελντορφ

Το Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο του Ντύσσελντορφ λειτουργεί από το 1979, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση τόσο της ελληνικής γλώσσας όσο και της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας. Στόχος του σχολείου μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης ικανής να προετοιμάσει τους μαθητές μας, ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις μιας νέας εποχής που απαιτεί ουσιαστική πνευματική καλλιέργεια, σύγχρονες γνώσεις αλλά και ηθική συγκρότηση. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε πολίτες με κριτική σκέψη, δημιουργική φαντασία αλλά και κοινωνικές δεξιότητες που με αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία θα διεκδικούν δυναμικά τη θέση τους στην κοινωνία του 21ου αιώνα.

 

IMG_20150220_085548

Griechisches Gymnasium – Lyzeum Düsseldorf
Das Griechische Gymnasium – Lyzeum wurde 1979 gegründet und trägt entschieden zum Erhalt sowohl der griechischen Sprache als auch der Tradition und des kulturellen Vermächtnisses Griechenlands bei.
Ziel der Schule ist ein hohes Bildungsniveau, das unsere Schüler darauf vorbereitet, den neuen Anforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden, wo wesentliche geistige Kultivierung, Kenntnisse auf dem neuesten Stand, aber auch moralische Integrität gefordert sind.
In diesem Sinne bemühen wir uns, Bürger mit kritischem Geist, kreativer Fantasie, aber auch sozialen Kompetenzen zu erziehen, die selbstbewusst und selbstsicher ihren Platz in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts erstreben.